خاتم الرسل : یا علی انت و شیعتک فی الجنه
رسول خاتم ص: یا علی تو و پیروانت (شیعیان) در بهشت هستید


مرا به خاطر بسپار